Külastamine Vändra Alevi Hooldekandekeskuses

Külastamisest võib eelnevalt teatada telef. 4495850