1. Külastamissoov tuleb eelnevalt kokku leppida tegevusjuhendajaga telefoni teel (tel. 449 5850); külastajatena on lubatud hooldekodu territooriumile siseneda isikutel, kes ei ole haigestunud ning pole COVID-19 haige lähikontaktsed. Külastamisel tuleb esitada tõend COVID-19 haiguse vastu vaktsineerimise või COVID-19 haiguse läbipõdemise kohta.

2. Külastusaeg on esmaspäevast reedeni kell 10.00-15.00, nädalavahetustel ja pühadel kell 13.00-16.00

3. Külastuskohana eelistatakse esmalt õueala. Hooldekodus asuvat külastusruumi kasutatakse äärmisel vajadusel, seejuures piiratakse külastajate arvu maksimaalselt 2 inimeseni ning külastajad peavad tagama ohutu distantsi.

4. Külastajad peavad kandma kirurgilist kaitsemaski. Otsese lähikontakti korral (sh külastustoas) kannavad maski nii klient, kui külastaja.

5. Hooldekodu võtab vastu lähedaste poolt kliendile antavaid pakke.

6. Lisaks külastuste võimaldamisele on loodud kliendi ja lähedaste vahelise kontaktihoidmiseks suhtlemisvõimalused telefoni ja veebi vahendusel. Viimase kasutamiseks tuleb eelnevalt kokku leppida hooldekodu tegevusjuhendaga.

One Response to “Külastamise kord Vändra Alevi Hoolekandekeskuses”

Leave a Reply