Alaline elamine meie majas:

 • väljaspool Põhja-Pärnumaa valda pärit inimesele 1150 EUR/kuu, sh hoolduskulu komponent 500 EUR.
 • Põhja-Pärnumaa valla elanikule 950 EUR/kuu, sh hoolduskulu komponent 500 EUR (hooldusele paigutatav isik peab olema olnud Rahvastikuregistri andmetel Põhja-Pärnumaa valla elanik vähemalt 3 aastat enne hooldusele paigutamist)

Hind sisaldab:

 • ööpäevaringne hooldus
 • toitlustamine kolm korda päevas
 • majutus ühe-või kahekohalises toas
 • retseptiravimid
 • arsti poolt määratud ravimite võtmise järelvalve
 • mähkmed jm inkontinentsivahendid
 • hooldusõe teenused tööpäevadel
 • eluruumide koristamine
 • kliendi pesu pesemine
 • sauna kasutamise võimalus
 • vaba aja sisustamine
 • sotsiaaltöötaja teenus tööpäevadel
 • abistamine samas majas asuvate perearstide külastamisel ja taastusraviteenuste kasutamisel arsti poolt määratud ravimite võtmise järelvalve

 

Vändra Alevi Hoolekandekeskuse põhimäärus

Hooldekodusse vastuvõtmise, sealt lahkumise ja väljaarvamise ning kohamaksu tasumise eeskiri